Choď na obsah Choď na menu
 


Zamestnanci OcÚ:

   * Libuša Luciková - prednostka

                                      -  matrika, mzdová agenda,

                                      -  účtovníctvo pre ZŠ s MŠ M.S 

                                        

  • Jana Svičinová - sekretariát, 
  •                           evidencia obvyvateľov   
  •                              mzdová agenda
  •                           účtovníctvo obce
  •                           dane a poplatky
  • Magdaléna Hnatová - knihovníčka
  • Radovan Kudláč - údržbár
  • Vladimír Revťak - kúrič, údržbár (chránená dielňa)
  • Michal Demeter - kúrič , úddržbár( chránená dielňa)