Choď na obsah Choď na menu
 


 

Tel: 057 7394102   Email: obecradovan@stonline.sk

Občianske združenie Združenie občanov rodákov a sympatizantov Radvane

 

 

 

    ERB OBCE

     Obrázok

 

 Vitajte na oficialnej internetovej stránke

Obce Radvaň nad Laborcom.

 

  Obec Radvaň nad Laborcom  leží v doline horného Laborca v nadmorskej výške okolo 226 m.n.m. Obec vznikla zlúčením dedín Nižná Radvaň, Vyšná Radvaň a Nižný Harbok. Radvanské sídliská založili šoltýsi s valašskými usadlíkmi v polovici 14. storočia. Najstaršie správy o Radvani pochádzajú z roku 1379. Časť dediny patrila zemanom zo Zbudze, časť šľachticom Drugethovcom. Drevený pravoslávny kostol tam stál od 14. storočia. V roku 1600 bolo v Radvani 21 poddanských domov, dva domy šoltýsov, dom farára a kostol. Neskôr obyvateľov ubúdalo. Okolo roku 1715 sídlisko nejestvovalo. V obnovenej dedine v roku 1720 už hospodárilo 20 poddanských domácností a v dedine bol aj mlyn. V roku 1828 bolo v Nižnej Radvani 20 domov a 155 obyvateľov, vo Vyšnej Radvani bolo 61 domov a 463 obyvateľov. Kostol vo Vyšnej Radvani pochádza z roku 1791. Nižný Harbok založili pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia. Prvý písomný doklad o ňom je z roku 1405. Dedina bola majetkovou súčasťou panstva Zbudza. V roku 1600 mal Nižný Harbok obývaných 5 poddanských domov. Obyvatelia neskôr sídlisko opustili.

V súčasnosti je počet obyvateľov 602 a rozloha dediny je 2013 ha.

                              (zdroj: Encykolopédia miest a obcí Slovenska, str. 729)